หน้าแรก

 

Welcome to MTRI

 

         ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่  www.mtrithai.com  เว็ปไซท์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาของ สถาบัน MTRI ทั้งแบบ Public Training และหลักสูตรอบรม In-house Training (อบรมสัมนาภายในองค์กร)  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพสูง

      สถาบันการฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา (MTRI) เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนท่านให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ในด้านให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมและทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรัชญาของสถาบันที่ว่า   

We try the best for your Success 

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของท่าน

 

 

  ประวัติสถาบัน MTRI

 

     สถาบันฝึกอบรมและการวิจัยการบริหารและจิตวิทยา (Management Training & Research Institute) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า MTRI เป็นสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2550  โดยนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านวิชาการหลักสูตรที่ทางสถาบัน MTRI ให้การอบรมและเป็นที่นิยมคือ จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology)    นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อาทิเช่

 

 1. การเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน    คลิก>>
 2. ความเป็นผู้นำ   
 3. ทักษะการบริหาร(Managerial Skills)   คลิก>>
 4. การกระจายงานและการติดตามงาน    คลิก>>
 5. การจูงใจสำหรับนักบริหาร(Motivation for The Management)
 6. EQ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน   คลิก>>
 7. การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน    คลิก>>
 8. Coaching Skills    คลิก>>
 9. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา    คลิก>>
 10. จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)    คลิก>>
 11. เทคนิคการนำประชุม
 12. จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม    คลิก>>
 13. จิตวิทยาการบริหาร    คลิก>>
 14. จิตวิทยาในการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่   คลิก>>
 15. ทักษะการบริหารงานระดับผู้จัดการ    คลิก>>
 16. การบริหารความขัดแย้ง    คลิก>>
 17. ติดต่อ Training mtri
  ซ่อนแผงจัดการเว็บ
  คลังเนื้อหา

  หน้าแรก

     พื้นที่เนื้อหาหลัก

   

  Welcome to MTRI

   

           ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่  www.mtrithai.com  เว็ปไซท์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาของ สถาบัน MTRI ทั้งแบบ Public Training และหลักสูตรอบรม In-house Training (อบรมสัมนาภายในองค์กร)  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพสูง

        สถาบันการฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา (MTRI) เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนท่านให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ในด้านให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมและทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรัชญาของสถาบันที่ว่า   

  We try the best for your Success 

  เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของท่าน

   

   

    ประวัติสถาบัน MTRI

   

       สถาบันฝึกอบรมและการวิจัยการบริหารและจิตวิทยา (Management Training & Research Institute) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า MTRI เป็นสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2550  โดยนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านวิชาการหลักสูตรที่ทางสถาบัน MTRI ให้การอบรมและเป็นที่นิยมคือ จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology)    นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อาทิเช่

   

  1. การเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน    คลิก>>
  2. ความเป็นผู้นำ   
  3. ทักษะการบริหาร(Managerial Skills)   คลิก>>
  4. การกระจายงานและการติดตามงาน    คลิก>>
  5. การจูงใจสำหรับนักบริหาร(Motivation for The Management)
  6. EQ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน   คลิก>>
  7. การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน    คลิก>>
  8. Coaching Skills    คลิก>>
  9. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา    คลิก>>
  10. จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)    คลิก>>
  11. เทคนิคการนำประชุม
  12. จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม    คลิก>>
  13. จิตวิทยาการบริหาร    คลิก>>
  14. จิตวิทยาในการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่   คลิก>>
  15. ทักษะการบริหารงานระดับผู้จัดการ    คลิก>>
  16. การบริหารความขัดแย้ง    คลิก>>
  17. หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ    คลิก>>
  18. หลักและเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการบริหาร    คลิก>>

      

   และยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีก ที่จัดขึ้นเฉพาะภายในองค์การ และจัดให้สำหรับบุคคลทั่วไป (Public)

   

   

     Text
   
   

   

   

     พื้นที่เนื้อหาเสริม
  • การเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน

  • เตรียมหัวหน้างาน

  • ทักษะการบริหาร

     Attachments
  เลือกไฟล์
  เพิ่มไฟล์ไปยังคิวอัพโหลดและคลิกที่ปุ่มเริ่ม
  ชื่อไฟล์
   
  สถานะ
  ขนาด
   
  • ลากไฟล์มาที่นี่
  • ลากไฟล์มาที่นี่
     แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มติดต่อกลับ

  แบบฟอร์มติดต่อกลับ

     Social Buttons
  Visitors: 5,127
 
 

 

 

 • การเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน

 • เตรียมหัวหน้างาน

 • ทักษะการบริหาร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,608