บรรยายหลักสูตร The Manager รุ่น 121 ของสถาบัน MPI

รวมภาพการบรรยายให้กับสถาบัน MPI หลักสูตร The Manager รุ่นที่ 121 วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท 24
Visitors: 23,302