เปิดหลักสูตร The Supervisor รุ่น 49 19-20 พย.59

วันที่ 19-20 ผศ.ดร.ทศพร  ประเสริฐสุข  เปิดหลักสูตรการสัมมนา  The Supervisor รุ่นที่ 49  ของสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)  ณ โรงแรมแมริออก สุขุมวิท 24  
Visitors: 23,301