การกระจายงานติดตามงาน 24 สค.2560

สถาบัน MTRI จัดสัมมนาหลัสูตรการกระจายงานติดตามงาน
ณ ห้องพาโนรามา 2 โรงแรมอไร้ซ์โฮเต็ล สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ อำนวยการโดย ผศ.ดร.ทศพร ประเสริฐสุข

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 23,301